KL8_1-amin.jpg KL8_1 b.jpg

Beni Ouarain Hanbal

395.00
KL208-a-copymin.jpg KL208 b.jpg

Berber Kilim

425.00
Zaiane Kilim kl3009 B.jpg

Zaiane Kilim

550.00
Beni Mguild Kilim CA8207 d.jpg

Beni Mguild Kilim

450.00
Beni Mguild Kilim CA8023_1 d.JPG

Beni Mguild Kilim

545.00
Berber Kilim CA4030 c.jpg

Berber Kilim

500.00
CA4018-a.jpg CA4018 b.jpeg

Berber Kilim

500.00
Berber Kilim CA8012_2 d.JPG

Berber Kilim

435.00
Vintage Kilim KL01_2 b.JPG

Vintage Kilim

595.00
Chiadma Kilim KL813_1 b.JPG

Chiadma Kilim

695.00
Zaiane Kilim CA9055 c.JPG

Zaiane Kilim

450.00
KL03-a.jpg KL03 b.JPG

Beni Mguild Kilim

750.00
KL210-a.jpg KL210 b.jpg

Mid Century Ourika Kilim

1,400.00
Zaiane Kilim CA8112 b.JPG

Zaiane Kilim

595.00
Beni Mguild Kilim KL22_b.jpg

Beni Mguild Kilim

700.00
Beni Mguild Kilim KL4 a.jpg

Beni Mguild Kilim

495.00
Beni Saddene Kilim CA5051 c.JPG

Beni Saddene Kilim

725.00
Moroccan Kilim Rug KL3000 c.jpg

Beni Mguild Kilim

725.00
CA5002-a.jpg CA5002 b.jpg

Zaiane Kilim

700.00
KL1_1-c.jpg kl01_01.jpg

Beni Mguild Kilim

500.00
Boucherouite Kilim CA8208 b.jpg

Boucherouite Kilim

500.00
Beni Ouarain Flatweave KL 211 b.jpg

Beni Ouarain Flatweave

575.00
KL202-a.jpg KL202 b.jpg
sold out

Ait Bou Ichaouen kilim

650.00
KL205-a.jpg KL205 B.jpg

Ourika Valley Kilim

750.00
KL224-a.jpg KL224 b.jpg

Vintage Ourika Blanket

695.00
KL19_a.jpg KL19_b.jpg

Vintage High Atlas Kilim

375.00
KL17-amin.jpg KL17 c.jpg

Ourika Valley Kilim

515.00
CA7003_2-a.jpg CA7003 b.jpeg

Vintage Kilim

450.00
CA5011-a.jpg CA5011 b.jpeg

Chiadma Kilim

575.00
Vintage Berber Kilim KL8_1000heoght_b.jpg

Vintage Berber Kilim

595.00
KL400-fin.jpg KL400 c.JPG

Beni Mguild Kilim

450.00
High Atlas Kilim KL5_1 b.jpg

High Atlas Kilim

425.00
Berber Kilim KL650_1 b.jpg

Berber Kilim

550.00
KL25 d.jpg KL25 b.jpg
sold out

Ourika Valley Kilim

400.00
long-kilim-copy-copy.jpg KL1001_1.JPG

Ourika Valley Kilim

995.00
KL01_1.jpg KL1 c.JPG

Vintage Zaiane Kilim

650.00
Vintage Kilim KL2 c.jpg

Vintage Kilim

325.00