High Atlas Kilim KL5_1 b.jpg
sale

High Atlas Kilim

295.00 425.00
Vintage Kilim KL2 c.jpg
sale

Vintage Kilim

295.00 325.00
Middle Atlas Kilim  KL11_c.jpg
sale

Middle Atlas Kilim

400.00 600.00
KL6-a.jpg KL6_1000height_c.jpg
sale

Middle Atlas Wedding Kilim

500.00 650.00